भगवत् (भगवान) का शब्द रूप – तकारान्त – लिङ्ग-पुंल्लिङ्ग – Bhagwat (Bhagwan) ka shabd roop – Takarant – Ligd Punllindg

विभक्ति एकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाभगवान्भगवन्तौभगवन्तः
द्वितीयाभगवन्तम्भगवन्तौभगवन्तः
तृतीयाभगवताभगवद्भ्याम्भगवद्भिः
चतुर्थीभगवतेभगवद्भ्याम्भगवद्भ्यः
पञ्चमीभगवतःभगवद्भ्याम्भगवद्भ्यः
षष्ठीभगवतभगवतो:भगवताम्
सप्तमीभगवतिभगवतो:भगवत्सु
सम्बोधनहे भगवन्!हे भगवन्तौ!हे भगवन्तः !

Leave a Comment