(चिंतय् = चिंतन करना, सोचना) – लट् लकार (वर्तमान काल) – (Chintay = Chintan Karna, Sochana) – Lat Lakaar (Vartaman Kaal)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषचिंतयतिचिंतयत:चिंतयन्ति
मध्यम पुरुषचिंतयसिचिंतयथःचिंतयथ
उत्तम पुरुषचिंतयामिचिंतयावःचिंतयामः

Leave a Comment