चिन्तय धातु – लङ् लकार (भूतकाल) Chintay Dhatu – Lad Lakaar (Bhutakaal)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषअचिंतयत्अचिंतयताम्अचिंतयन्
मध्यम पुरुषअचिंतयःअचिंतयतम्अचिंतयत
उत्तम पुरुषअचिंतयम्अचिंतयावअचिंतयाम

Leave a Comment