चिन्तय धातु – लृट् लकार (भविष्यत् काल) Chintay Dhatu – Lrit Lakaar (Bhavishyat kaal)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहवचन
प्रथम पुरुषचिंतयिष्यतिचिंतयिष्यतःचिंतयिष्यन्ति
मध्यम पुरुषचिंतयिष्यसिचिंतयिष्यथःचिंतयिष्यथ
उत्तम पुरुषचिंतयिष्यामिचिंतयिष्यावःचिंतयिष्यामः

Leave a Comment