चिन्तय‌ धातु – विधिलिङ् लकार – Chintay Dhatu – Vidhilid Lakaar lakaarh

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषचिंतयेत्चिंतयेताम्चिंतयेयुः
मध्यम पुरुषचिंतये:चिंतयेतम्चिंतयेत
उत्तम पुरुषचिंतयेयम्चिंतयेवचिंतयेम

Leave a Comment