कर्तृ (करने वाला) का शब्द रूप – (ऋकारान्त) – लिङ्ग-पुल्लिङ्ग – Karit (karne wala) ka shabd roop – (Rikarant) – Ligd-pulligd

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाकर्ताकर्तारौकर्तरि:
द्वितीयाकर्तारम्कर्तारौकर्तृन्
तृतीयाकर्त्राकर्तृभ्याम्कर्तृभिः
चतुर्थीकर्त्रेकर्तृभ्याम्कर्तृभ्यः
पञ्चमीकर्तुःकर्तृभ्याम्कर्तृभ्यः
षष्ठीकर्तुःकर्त्रीःकर्तृणाम्
सप्तमीकर्तरिकर्त्रीःकर्तृषु
सम्बोधनहे कर्त:!हे कतरौ!हे कर्तारः!

Leave a Comment