कृ धातु – लृट् लकार (भविष्यत् काल) – Kri Dhatu – Lrit Lakaar (Bhavishyat kaal)

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषकरिष्यतिकरिष्यतःकरिष्यन्ति
मध्यम पुरुषकरिष्यसिकरिष्यथ:करिष्यथ
उत्तम पुरुषकरिष्यामिकरिष्यावःकरिष्यामः

Leave a Comment