मति (बुद्धि) का शब्द रूप – (इकारान्त) – लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग Mati (Budhhi) Ka shabd roop (Ikarant) – Lingd-strilid

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमामतिःमतीमतयः
द्वितीयामतिम्मतीमतीः
तृतीयामत्यामतिभ्याम्मतिभिः
चतुर्थी मत्यै,मतयेमतिभ्याम्मतिभ्यः
पञ्चमीमत्याः,मतेमतिभ्याम्मतिभ्यः
षष्ठीमत्याः,मतेमत्योःमतीनाम्
सप्तमीमत्याम्,मतौमत्योःमतिषु
सम्बोधनहे मते!हे मती!हे मतयः!

Leave a Comment