नदी का रूप-शब्द (ईकारान्त) – लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग – Nadi Ka Shabd Roop (Ikarant) – Lindg- Strilidg

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहवचन
प्रथमानदीनद्यौनद्यः
द्वितीयानदीम्नद्यौनदी
तृतीयानद्यानदीभ्याम्नदीभिः
चतुर्थीनद्यैनदीभ्याम्नदीभ्यः
पञ्चमीनद्या:नदीभ्याम्नदीभ्यः
षष्ठीनद्या:नद्योःनदीनाम्
सप्तमीनद्याम्नद्योःनदीषु
सम्बोधनहे नदि!हे नद्यौ !हे नद्यः!

Leave a Comment