नपुंसकलिङगम् – जगत्(संसार) – Napunsakalidgam – Jagat (Sansar) sansar shabd roop

विभक्तिःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमाजगत्/जगद्जगतीजगन्ति
द्वितीयाजगत्/जगद्जगतीजगन्ति
तृतीयाजगताजगद्भ्याम्जगद्भिः
चतुर्थीजगतेजगद्भ्याम्जगद्भ्यः
पञ्चमीजगतःजगद्भ्याम्जगद्भ्यः
षष्ठीजगतःजगतोःजगताम्
सप्तमीजगतिजगतोःजगत्सु
सम्बोधनम्हे जगत् !हे जगती !हे जगन्ति !
इसी प्रकार तकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दों के रूप चलते हैं।

Leave a Comment