पालय् धातु – विधिलिङ् लकार – Palay Dhatu – Vidhilid Lakaar

पुरुषएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषपालयेत्पालयेताम्पालयेयुः
मध्यम पुरुषपालये:पालयेतम्पालयेत
उत्तम पुरुषपालयेयम्पालयेवपालयेम

Leave a Comment