पाठिका का शब्द रूप – (अकारान्त स्त्रीलिङ्गम्) – Pathika ka Shabd roop – (Akarant Strilidgam)

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमापाठिकापाठिकेपाठिकाः
द्वितीयापाठिकाम्पाठिकेपाठिकाः
तृतीयापाठिकयापाठिकाभ्याम्पाठिकाभिः
चतुर्थीपाठिकायैपाठिकाभ्याम्पाठिकाभ्यः
पञ्चमीपाठिकायाःपाठिकाभ्याम्पाठिकाभ्यः
षष्ठीपाठिकायाःपाठिकयोःपाठिकानाम्
सप्तमीपाठिकायाम्पाठिकयोःपाठिकासु
हे पाठिकाः!हे पाठिका !हे पाठिके !हे पाठिकाः!

Leave a Comment