सर्वनाम शब्द रूप-किम्=कौन (नपुंसकलिङ्ग शब्द) – Sarvnaam Shabd Roop-Kim=Kaun (Napunsaklidg shabd)

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाकिम्केकानि
द्वितीयाकिम्केकानि
तृतीयाकेनकाभ्याम्कै:
चतुर्थीकस्मैकाभ्याम्केभ्यः
पञ्चमीकस्मात्काभ्याम्केभ्यः
षष्ठीकस्यकयोःकेषाम्
सप्तमीकस्मिन्कयोःकेषु
संबोधनहे किम् !हे के !हे कानि !

Leave a Comment