सर्वनाम शब्द रूप-किम्=कौन(पुल्लिङ्ग शब्द) – Sarvnaam Shabd Roop-Kim=Kaun (Pullidg shabd)

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाक:कौके
द्वितीयाकम्कौकान्
तृतीयाकेनकाभ्याम्कै:
चतुर्थीकस्मैकाभ्याम्केभ्यः
पञ्चमीकस्मात्काभ्याम्केभ्यः
षष्ठीकस्यकयोःकेषाम्
सप्तमीकस्मिन्कयोःकेषु
संबोधनहे क: !हे कौ !हे के !

Leave a Comment