सर्वनाम शब्द रूप-किम्=कौन (स्त्रीलिङ्ग शब्द) – Sarvnaam Shabd Roop-Kim=Kaun (Strilidg shabd)

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाकाकेका:
द्वितीयाकाम्केका:
तृतीयाकयाकाभ्याम्काभिः
चतुर्थीकस्यैकाभ्याम्काभ्यः
पञ्चमीकस्याःकाभ्याम्काभ्यः
षष्ठीकस्याःकयो:कासाम्
सप्तमीकस्याम्कयो:कासु
संबोधनहे का !हे के !हे का: !

Leave a Comment