सर्वनाम शब्द रूप – तद्=वह (नपुंसकलिङ्ग शब्द) – Sarvnaam Shabd Roop-Tad=Vah (Napunsaklidg shabd)

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमातत्तेतानि
द्वितीयातत् तेतानि
तृतीयातेनताभ्याम्तै:
चतुर्थीतस्मैताभ्याम्तेभ्यः
पञ्चमीतस्मात्ताभ्याम्तेभ्यः
षष्ठीतस्यःतयोःतेषां
सप्तमीतेषांतयोःतेषु
संबोधनहे तत् !हे ते !हे तानि !

Leave a Comment