सर्वनाम शब्द रूप-तद्=वह (स्त्रीलिङ्ग शब्द) – Sarvnaam Shabd Roop-Tad=Vah -(Strilidg shabd)

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमासातेता:
द्वितीयाताम्तेता:
तृतीयातयाताभ्याम्ताभि:
चतुर्थीतस्यैताभ्याम्ताभ्यः
पञ्चमीतस्या:ताभ्याम्ताभ्यः
षष्ठीतस्यातयो:तासाम्
सप्तमीतस्याम्तयो:तासु
संबोधनहे सा !हे ते !हे ता: !

Leave a Comment