शिक्षा का शब्द-रूप (आकारान्त) – Shiksha ka Shabd roop (Aakarnt) – लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाशिक्षाशिक्षेशिक्षा:
द्वितीयाशिक्षाम्शिक्षेशिक्षा:
तृतीयाशिक्षयाशिक्षाभ्याम्शिक्षाभिः
चतुर्थीशिक्षायैशिक्षाभ्याम्शिक्षाभ्यः
पञ्चमीशिक्षायाःशिक्षाभ्याम्शिक्षाभ्यः
षष्ठीशिक्षायाःशिक्षयोःशिक्षानाम्
सप्तमीशिक्षायाम्शिक्षयोःशिक्षासु
सम्बोधनहे शिक्षे!हे शिक्षे!हे शिक्षा: !

Leave a Comment