स्त्रीलिङगम् – Strilidgam

मातृ (माता) – Matri (Mata) mata ke roop

विभक्तिःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमामातामातरौमातरः
द्वितीयामातरम्मातरौमातः
तृतीयामात्रामातृभ्याम्मातृभिः
चतुर्थीमात्रेमातृभ्याम्मातृभ्यः
पञ्चमीमातुःमातृभ्याम्मातृभ्यः
षष्ठीमातुःमात्रोःमातृणाम्
सप्तमीमातरिमात्रोःमातृषु
सम्बोधनम्हे मातः!हे मातरौ !हे मातरः !

इसी प्रकार दुहितृ (पुत्री), यातृ (देवरानी) आदि का रूप चलता है।

Leave a Comment