स्त्रीलिंङगम् – Strilidgam

विभक्तिःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमाभवतीभवत्यौभवत्यः
द्वितीयाभवतीम्भवत्यौभवती
तृतीयाभवत्याभवतीभ्याम्भवतीभिः
चतुर्थीभवत्यैभवतीभ्याम्भवतीभ्यः
पञ्चमीभवत्याःभवतीभ्याम्भवतीभ्यः
षष्ठीभवत्याःभवत्योःभवतीनाम्
सप्तमीभवत्याम्भवत्योःभवतीषु
संबोधनम्हे भवती!हे भवत्यौ!हे भवत्यः!

Leave a Comment