विधिलिङ्लकार (विधि/सम्भावना) – Vidhilidlakaarh (Vidhi/Sambhavna)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमपुरुषःयाचेतयाचेयाताम्याचेरन्
मध्यमपुरुषःयाचेथाःयाचेयाथाम्याचेध्वम्
उत्तमपुरुषःयाचेययाचेवहियाचेमहि

Leave a Comment