याच् – मांगना (आत्मनेपदी) – लट्लकार: (वर्तमानकाल) – Yaach – Manganaa (Aatmanepadi) – Latlkaarh (Vartamankaal)

पुरुष:एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचन
प्रथमपुरुषःयाचतेयाचेतेयाचन्ते
मध्यमपुरुषयाचसेयाचेथेयाचध्वे
उत्तमपुरुषयाचेयाचावहेयाचामहे

Leave a Comment